کوچک ولی خطرناک
سلام به همه دوستان.

بعد از یک وقفه طولانی دوباره برگشتم.

نظرتون چیه که درباره حشرات و جانورهای سمی دیگه هم مطلب بنویسیم مثل :

عروس دریایی ، مار ، قورباغه ، گیاهان سمی و ...

اگه موافقین بگین که شروع کنیم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:24  توسط مانی | 

پژوهشگران به تازگي دريافته‌اند كه در طول شب بسياري از عنكبوت‌ها براي جلب توجه طعمه و به دام انداختن آن خود را در هوا پرتاب مي‌كنند و نوارهاي شكمي پنهان خود را به نمايش مي‌گذارند.


به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين كشف از سوي دكتر آي ــ مين تسو و دستياران وي در دانشگاه تونگاي در تايوان نشان داد كه چرا تيره عنكبوتيان مقدار زيادي از طعمه به دقت پيچيده شده در تارهايشان را تا قبل از طلوع خورشيد مي‌خورند.


اين يافته همچنين به پژوهشگران نشان داد كه چرا برخي از عنكبوت‌ها، با رفتن تاريكي شب، فعاليتشان كاهش مي‌يابد.


در اين پژوهش، محققان روي عنكبوت‌هاي روشن كه بدن آنها سبز رنگ با نوارهاي نقره‌يي در كمر و نوارهاي زرد يا سبز روشن روي شكم‌هايشان است، مطالعه كرده‌اند.


پژوهشگران در ابتدا شيوه صيادي اين عنكبوت را با دوربين‌هاي ويديويي در 24 ساعت شبانه روز به دقت بررسي كردند.

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۷ساعت 8:48  توسط مانی | 
 
 
 
 
 
 
 
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۸۷ساعت 18:39  توسط مانی | 
گزش عنکبوت سمي در شمال شرق ايران نسبتاً شايع بوده و منجر به عوارض و بندرت مرگ و مير در کودکان و افراد مسن ميشود. بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران عنکبوت گزيده قبلاً گزارش شده است. هدف از اين مطالعه بررسي فاکتورهايي است که در ميزان بيماري زايي عنکبوت گزيدگان تاثير داشته و طول مدت بستري آنان را افزايش داده است. روش کار: 1- تهيه پرسشنامه اختصاصي بمنظور ثبت تظاهرات باليني و يافته هاي آزمايشگاهي در طول مدت بستري بيماران عنکبوت گزيده در بيمارستان 2- اين مطالعه در 67 بيمار و در طي يک دوره شش ماهه (73/1/15 لغايت 73/6/15 ) در مشهد بصورت گذشته نگر انجام شد. که با توجه به يافته هاي باليني و مشاهده عنکبوت از گونه لاتروداکتوس (دلمک) تشخيص عنکبوت گزيدگي قطعي بوده است 3- تقسيم بيماران به دوگروه الف) بستري 3-1 روز ب) بستري بيش از 3روز 4- نتايج بصورت فراواني و ميانگين + - دو برابر انحرافغ معيار نمايش داده شده و از آزمون Chi-square, Student-t بمنظور تجزيه وتحليل آماري نتايج استفاده گرديد. نتايج : 1- ساعتي از روز که بيمار مورد گزش واقع شده در گروه اول 5 +- 11 و در گروه دوم 5 +- 18 بود (p<0/05). 2- فاصله زماني گزش تا مراجعه بيماران در گروه اول 5+- 2/8 و در گروه دوم 7/1 +- 6/9 گزارش شد (p<0/05). 3- بالاترين درجه حرارت روز اول گزش در دو گروه مشابه و به ترتيب 0/6 +- 37/7 اندازه گيري شد. 4- غلظب سديم سرم خون در دو گروه به ترتيب 5 +- 143 و 7 +- 136 ميلي گرم در دسي ليتر (p<0.05 ). 5- گزش عنکبوت در گروه اول بيشتر در خرداد ماه و درگروه دوم بيشتر در تير و مرداد بوده است (p<0.05 ). 6 - بروز استفراغ در گروه دوم بيش از گروه اول بود(p<0.05 ). 7- ساير فاکتورها شامل سن، جنس، درد لوکاليزه محل گزش، درد ژنراليزه، لرز، تعريق، خستگي مفرط و درد شکم در دو گروه تفاوت معني داري نداشتند. بحث و نتيجه گيري : با توجه به يافته هاي فوق ميتوان گفت که بيماران عنکبوت گزيده در ساعات بعد از ظهر ماههاي تير و مرداد بويژه آنانکه استفراغ مي کنند و فاصله زماني ارجاع آنها تا شروع اقدامات اوليه طولاني تر است و عمچنين بيماراني که غلظت سديم سرم پايين تري دارند داراي فاکتورهاي خطر و مستعد عوارض بيشتر ميباشند، الذا پيشنهاد مي گردد ميزان مراقبت از اينگونه بيماران افزايش يابد و آموزش عمومي بمنظور پيشگيري از گزش و ارجاع سريعتر بيماران و تاکيد بيشتري انجام شود.

       

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۶ساعت 23:42  توسط مانی | 
چرا عنکبوت به تار خود نمی چسبد؟


 برای توضیح این پدیده 3 فرضیه مطرح شده است:

فرضیه ی اول: وجود یک نوع روغن را مطرح می کند، که این روغن از عنکبوت ترشح می شود و خاصیت ضد چسبندگی دارد. مشکل این فرضیه این است که چنین روغنی هنوز کشف نشده است!! پس فعلا مجبوريم اين فرضيه را كنار بگذاريم!

فرضیه ی دوم: بر اساس تنوع تارها مطرح شده است. بسیاری از شبکه های تار عنکبوت تار هایی دارند که نسبت به تار های دیگر آن شبکه چسبندگی کمتری دارند. تار های غیر چسبنده در مرکز شبکه قرار دارند. همچنین تارهای شعاعی و رشته هایی که شبکه ی تار عنکبوت را به درخت یا سایر تکیه گاه ها متصل می کنند، غیر چسبنده هستند. برخی از پژوهشگران بر این باورند که عنکبوت ها هنگام حرکت بر روی شبکه ی تار، فقط روی این تار های غیر چسبنده راه می روند. ولی با نگاه کردن به عنکبوت ها در می یابیم که با آن که به نظر می آید که عنکبوت ها تار های غیر چسبنده را ترجیح می دهند، آن ها می توانند آزادانه بر روی شبکه ی تار حرکت کنند و بسیاری از تار ها، از جمله تار های خیلی چسبنده که از مرکز شبکه به صورت مارپیچ بیرون می آیند، را لمس کنند.

فرضیه ی سوم: این مورد (لمس تار های چسبنده) را توضیح می دهد. پای برخی از عنکبوت ها یک مکانیسم جدا کننده دارد. این مکانیسم باعث می شود که عنکبوت بتواند خیلی سریع خودش را از تار چسبنده جدا کند. یک سازگاری آناتومیک باعث ایجاد این مکانیسم شده است. هر پا به یک جفت قلاب خاردار و كشسان ختم می شود كه در راه رفتن به عنكبوت كمك مي‌كند. این قلاب ها به به سطوح گياهان می چسبند و در راه رفتن بر روي اين سطوح كمك مي‌كنند. اگر چنانچه اين قلاب‌ها بر روي رشته‌هاي چسبنده تار عنكبوت قرار گيرند به آنها مي‌چسبند و جدا نمي‌شوند. اما قلاب دیگری نيز در بخش انتهايي پا وجود دارند كه با پرزهای خاردار و کشسان همکاری می کند تا پا را از رشته ی چسبنده جدا کند. این قلاب تار چسبنده را می گیرد و آن را در جهت مقابل می کشد، وقتی که قلاب آزاد می شود، قلاب‌هاي خاردار با به حالت اول بر می گردند و با شدت تار را رها می کنند و با استفاده از این خاصیت فنری پا را آزاد می کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 13:55  توسط مانی | 

عنکبوت در قرآن:

 

« کسانيکه بجای خـدا ديگران را ولی خود می کنند مانند عنکبوت می مانند کـه  خانه ای ساخت. براستی سست ترين خانه ها خانه عـنکبوت است، اگر می دانستند».

«اولياء» جمع ولی است و ولی بمعنی فاعلی و مفعولی می آيد بمعنی: کسيکه کسی را نزديکترين فرد به خود ميکند يا نزديکترين فرد بوی ميشود (برای طرح مسائل زندگی خود با وی يا تکيه نمودن بر وی و غيره).

نکات آيه:

1ــ آيه می گويد "اتخذت بيتاً: خانه ای ساخت". "اتخذت بيتاً"  صيغه ندرت ناميده می شود و انجام گهگاهی کاری را بيان می کند. و اين به اين معنی است که عنکبوت بطور گهگاهی برای خود خانه می سازد. پژوهشهائی که در زندگی عنکبوت شده نيز نشان می دهد که عنکبوت اغلب در سفر است و بطور گهگاهی برای خود خانه می سازد.

2ــ واژه "وَهن" بمعنی سست ضد "صلابت" بمعنی سفت و سخت ميباشد. آيه می گويد خانه عنکبوت سست ترين خانه ها است. يعنی اگر مثلاً به آن و به خانه هر موجود ديگری فوت کنيم، خانه عنکبوت کمترين مقاومت را نشان می دهد و از همه خانه ها متزلزل تر و آسيب پذير تر است. تا امروز انسان خانه ای سست تر از خانه عـنکـبوت نميشناسد. اگـر روزی خـانه ای سست تر از آن پـيـدا بشود قرآن ميسوزد. کـسـيکه در قـرن ششـم ميلادی (بيش 1400 سال پيش) دينی را از خود در ميآورد و همه دنيا را نگـشـتـه و خـانـه هـای هـمـه حيوانات و حشرات و غيره را نديده و نمی شناسد، هـيچگاه نمی آيد هـمه دين خود را در ايـن مـوضوع مايه بگذارد. روشن است که فـقط خداوند می تواند چنين مسائلی را با تأکيد مطرح کند. (حرف« اِنَّ » حرف تأکيد است).

3ــ نکته ديگر در آيه "وجه تشابه بين خانه سازی عنکبوت و کسانيکه بجای خدا ديگران را ولی خود ميکنند" می باشد. و آن اينست که عنکبوت از ماده شیمیائی بسیار قوی خود سست ترين خانه ها درست ميکند، کسانیکه بجای خدا دیگران را ولی خود می کنند نيز دنبال قویترینها هستند و قويترينها را دارند، و با قوی ترینها سست ترين حکومتها و روابط و مناسبات ها و مکاتب را درست می کنند. مانند آنچه بنام اردوگاه شرق شناخته می شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 13:46  توسط مانی | 

راز بیوه ی سیاه در خدمت فیزیک و صنعت :                                     

گروهی از دانشمندان آمریکایی موفق شدند ژن هایی را شناسایی کنند که دو پروتئین کلیدی را برای ساختار تارتنیدن عنکبوت “بیوه سیاه” رمزگذاری می کند. این کشف به دنیای فیزیک و صنعت کمک شایانی خواهد کرد.

 محققان دانشگاه کالیفرنیا ژن هایی را که دو پروتئین کلیدی با عنوانMaSp1 و MaSp2 رمزگذاری می کنند، کشف کنند.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله PLoS ONE منتشر کرده اند در خصوص این کشف اظهار داشته اند: این دو پروتئین مسئول ساخت تارهای عنکبوت بیوه سیاه و مسئول یکی از استثنایی ترین ویژگی های فیزیکی هستند.

اکنون که ساختار شیمیایی و اطلاعات ژنتیکی تولید تارهای این عنکبوت شناسایی شده است، این دانشمندان امیدوارند با وارد کردن این ژن ها در ارگانیسم های دیگری چون باکتری ها بتوانند این پروتئین ها را به میزان زیاد تولید کنند.

درحقیقت این پروتئین ها به دلیل برخورداری از توانایی ارتجاعی بودن و جذب بالای انرژی می توانند موادی ایده آل برای ساخت ابزارهای پزشکی، ورزشی یا حفاظتی در صحنه های جنگ باشند.

“بیوه سیاه” نوعی عنکبوت زهردار است که جنس ماده آن به رنگ سیاه است.

منبع :http://iranbiology.ir

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۶ساعت 13:14  توسط مانی | 
عنکبوت دارای اشتهای بسیار زیادی است به طوری که روزانه ۲۰ برابر وزن بدن خود غذا میل می کند. چنانچه یک انسان بالغ با همین اشتها غذا بخورد باید هر روز به طور متوسط دو گاو شش گوسفند چهار گوساله به اضافه ۲۰۰ مرغ تناول نماید.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۶ساعت 9:31  توسط مانی | 
عنکبوتیان

مثل دیگر بند پایان این جانوران بی مهره دارای اسکلت خارجی سخت و پاهای مفصلی می باشند.عنکبوت شامل عنکبوتها، عقربها،کنه ها و هیره ها می باشند بیشتر آنها روی زمین زندگی می کنند. معمولا" بدن آنهااز دو قسمت تشکیل شده در جلو سر و سینه که بوسیله یک مفصل به همدیگر متصل شده اند. و درقسمت عقب شکم. بیشتر بند پایان دارای چهار جفت پاهای آرواره ای هستند.
یک عقرب طعمه خود را توسط چنگکهایش به دام می اندازد و بعد بوسیله نیش خود او را مسموم می کند.

حقایق ثبت شده:

عنکبوتهای پرنده خوار جزو بزرگترین بندپایان جهان هستند،و دارای عرض بدن به طول (11اینچ)28 سانتیمتر می باشند، پرندگان فقط بخش کوچکی از غذای از روزانه آنها را تشکیل می دهند بند پایان والدین محافظت کننده خوبی هستند. عنکبوتها از بچه های خود مراقبت کرده و برای اینکار نگهبانی می دهند و عقربهای ماده بچه های خود را روی دوششان حمل می کنند. فقط گونه های محدودی از عقربها می توانند به انسان صدمه بزنند. عقربهای کوچک که درافریقا یافت میشوند جزو سمی ترین عقربها می باشند.

عنکبوتها هیره هاوکنه ها عنکبوت طلایی تار گرد شلاق کژدمان کنه تب دانه دار عنکبوت سیاه زهردار صوبی

عنکبوتها

عنکبوتها بزرگترین گروه بند پایان را تشکیل می دهند همه آنها گوشتخوار هستند. بعضی گونه های عنکبوت برای به دام انداختن طعمه تار می بافندولی انواع دیگر در سوراخهای خود به کمین شکار می نشینند. عنکبوتها دهان بسیار کوچکی دارند و دارای دندانهای نیش تیز و سمی هستند. آنها مایع هضم کننده ای در درون بدن طعمه خود وارد می کنند و بعد مایعات مغذی درون بدن طعمه را می مکند و پوسته خالی آن را رها می کنند.


عنکبوت طلایی تار گرد 

 
این گونه استوایی عنکبوتها، در بین گونه های آمریکایی، بزرگترین تارگرد را می سازد. هر تار گرد می تواند تا قطر (2پا)61 سانتیمتر بزرگ شود که از جنس ابریشم زرد و سختی ساخته می شود. صدها عدد از این عنکبوتها در کنار همدیگر زندگی م یکنند و تارهای آنها انبوهی از نخ را ایجاد می کند که می تواند بزرگترین حشرات را به دام بیاندازد. عنکبوتهای دیگر وابسته به این تارها بوده و حشراتی که روی تار های تندیده شده توسط دیگر عنکبوتهای تار گرد، به دام افتاده اند،می دزدند.

 

شلاق کژدمان


این ساکنین صحراهای خشک عقربهای واقعی و دارای نیشهای زهرآگین نیستند. اما به هر حال این جانوران دارای چنگالهای خارداری هستند که در واقع قسمتی از دهان آنها محسوب می شود. و آنها قادر هستند که ماده سمی خطر ناکی ازقسمت عقب بدنشان به طرف مهاجمین بپاشند. این جانور بیشتر در شب شکار می کند و پاهای بلند جلویی خود را برای پیدا کردن غذا بکار برد و بعد از یافتن غذا آن را بوسیله چنگالهایش می گیرد. در طول روز در زیر سنگها یا سوراخ زمین پنهان می گردد. 

 
عنکبوت سیاه زهردار صوبی

هر چند بیشتر عنکبوتها مایع سمی از خود تولید می کنند. اما، این عنکبوت یکی
 از معدود گونه های عنکبوتها می باشد که برای انسان خطر آفرین می باشد.این عنکبوت به طورمعمول خجالتی است و از حشراتی که در تار خود به دام می اندازد تغذیه می کند. به هر حال در صورتی که او را لمس کنید ممکن است در مقابل شما را نیش بزند. زهر او به سرعت درد شدیددرقربانی ایجاد کرده و ممکن است او را فلج کند. امریکا، این گونه عنکبوت هر سال در حدود 6 نفر را می کشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان ۱۳۸۶ساعت 10:55  توسط مانی | 
عنکبوت سرگردان برزیلی:این عنکبوت تقریباً هر سال 5 نفر را در سراسر دنیا میکشد.سم آن درد شدید، تعرق بسیار و از دست دادن هشیاری را به همراه دارد.این عنکبوت بیشتر بین خوشه های موز یافت میشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------عنکبوت بیوه سیاه:با خال های قرمز زیر شکم خود به راحتی قابل شناسایی است.این عنکبوت بزرگ در سراسر دنیا به خصوص در نقاط گرمسیر و کشاورزی یافت می شود و مسمومیت ناشی از سم آن ،15 برابر از سم مار زنگی خطرناک تر است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۶ساعت 13:45  توسط مانی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

تمام حقوق محفوظ است و بنام مانی نادری مي‌باشد . درج مطلب فقط با ذکر منبع امکان دارد